Directorio de entidades

Servizos
Programas
Destinatarios
Etapas do emprendemento
Sectores
Provincia
Delimitación Polo de emprendemento

10

181

Logo Universidade Laboral

Este centro educativo pertence á Rede de Aulas de Emprendemento destinadas ao desenvolvemento de actividades de emprendemento nos centros educativos públicos que imparten ensinanzas de grado medio ou superior de formación profesional. O obxectivo destas é canalizar as iniciativas emprendedoras do...

Servizos:
3
Etapas:
1
Colaboracións:
1
Ourense
Ourense

Xunta de Galicia

plataforma-1

Somos unha entidade non lucrativa que nace no ano 1998 como plataforma aberta de asociacións e entidades coa vontade de promover, por medio da inserción laboral, a integración das persoas en risco ou situación de exclusión social, tendo en conta os seus dereitos e a súa dignidade, poñendo en valo...

Servizos:
4
Etapas:
4
Sectores:
3
Santiago de Compostela
A Coruña
logo-ceo-2015-1

Organización empresarial multisectorial que aglutina os intereses das asociacións e empresas, que actúa como representante ante os interlocutores sociais e presta os servizos máis avanzados para fomentar a innovación e a competitividade do tecido empresarial da provincia. Ofrece un servizo integr...

Servizos:
7
Etapas:
4
Colaboracións:
1
Ourense
Ourense
Xunta de Galicia Deputación Provincial de Ourense Concello de Ourense Asociacións empresariais Universidade Polos de emprendemento da provincia de Ourense GDR Xeodestinos
Logo-final-01

A Fundación IMPULSARSE é unha organización sen ánimo de lucro cun importante labor social centrada na capacitación e mellora das saídas profesionais de persoas en situación vulnerable ou en risco de exclusión social. Traballamos día a día para conceder novas oportunidades a persoas en situació...

Servizos:
2
Etapas:
1
Sectores:
2
Colaboracións:
1
Pontevedra
Pontevedra

Xunta de Galicia

logo_FCEL-PNG

Entidade sen ánimo de lucro creada no seno da Confederación de Empresarios de Lugo. O seu obxectivo fundamental é o fomento do espíritu emprendedor respaldando proxectos empresariais desde os seus inicios ata a súa consolidación e facilitando a súa labor aos novos emprendedores nos seus primeiro...

Servizos:
6
Etapas:
4
Colaboracións:
1
Lugo
Lugo

Xunta de Galicia
Confederación de empresarios de Lugo
Rede Eusumo
Igape
Universidad de Santiago de Compostela
Gain
Consorcio Zona Franca de Vigo

Logo O Ribeiro

Este centro educativo pertence á Rede de Aulas de Emprendemento destinadas ao desenvolvemento de actividades de emprendemento nos centros educativos públicos que imparten ensinanzas de grado medio ou superior de formación profesional. O obxectivo destas é canalizar as iniciativas emprendedoras do...

Servizos:
3
Etapas:
1
Colaboracións:
1
Ribadavia
Ourense

Xunta de Galicia

descarga

Esta Cámara Oficial de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa é unha Corporación de Dereito Público que dentro das súas prioridades está establecer e desenvolver plans e medidas de apoio a emprendedores, especialmente dirixidos a animar, asesorar, dar soporte, acompañar, tutorizar e prestar serv...

Servizos:
6
Etapas:
3
Colaboracións:
1
Vigo
Pontevedra

Xunta de Galicia

logo_poloemprendemento

A área de actuación do Polo de Melide abrangue 25 concellos: Melide, Sobrado,Toques e Santiso (Comarca Terras de Melide); Arzúa, Boimorto, O Pino e Touro (Comarca de Arzúa); Santiago, Val do Dubra, Ames, Boqueixón, Teo, Vedra, Brión (Comarca de Santiago); Cerceda,Ordes, Mesia, Frades, Oroso, Tord...

Servizos:
4
Etapas:
2
Sectores:
1
Colaboracións:
1
A Coruña
A Coruña

Xunta de Galicia

agaca_peque-con-denominacion

-Itinerario del emprendedor -Dinamización de personas potencialmente emprendedoras para crear grupos de promotores que puedan poner en marcha empresas cooperativas. -Tutorización y asesoramiento para la conformación de la sociedad cooperativa y para los primeros pasos de la empresa y durante lo...

Servizos:
7
Etapas:
4
Sectores:
1
Colaboracións:
1
Santiago de Compostela
A CORUÑA
FOROESGAL ESPAZOCOOP COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE ESPAÑA-CAE ENTIDADES DE AMBITO EUROPEO
logo_definitivo
Servizos:
2
Etapas:
2
Sada
A Coruña

Emprendendo xuntos

O Mapa reúne as entidades de apoio ao emprendemento en Galicia e dá a coñecer os servizos que ofrecen as persoas emprendedoras e a sociedade en xeral
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio