Directorio de entidades

Servizos
Programas
Destinatarios
Etapas do emprendemento
Sectores
Provincia
Delimitación Polo de emprendemento

10

181

10

181

agaca_peque-con-denominacion

-Itinerario del emprendedor -Dinamización de personas potencialmente emprendedoras para crear grupos de promotores que puedan poner en marcha empresas cooperativas. -Tutorización y asesoramiento para la conformación de la sociedad cooperativa y para los primeros pasos de la empresa y durante lo...

Servizos:
7
Etapas:
4
Sectores:
1
Colaboracións:
1
Santiago de Compostela
A CORUÑA
FOROESGAL ESPAZOCOOP COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE ESPAÑA-CAE ENTIDADES DE AMBITO EUROPEO
logo-gdr3-positivo-color-1

- Dinamización do territorio a través de eventos, xornadas, asesoramento individualizado e de colectivos, etc - Asesoramento e apoio ó emprendemento con financiamento de proxectos de emprendemento. - Proxectos de mobilización de recursos para asentar poboación. - Apoio a axentes públicos e pri...

Servizos:
6
Etapas:
4
Sectores:
3
Colaboracións:
1
Baleira
Lugo
FEGAMP POLO DE EMPRENDEMENTO ENTIDADES ASOCIATIVAS DO TERRITORIO
logo_poloemprendemento

A área de actuación do Polo O Barco abrangue os seguintes concellos: Larouco, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras.

Servizos:
4
Etapas:
2
Sectores:
1
Colaboracións:
1
Ourense
Ourense

Xunta de Galicia

Logo Portovello

Este centro educativo dispón dun viveiro de empresas que pertence á Rede de Viveiros de empresa instalados en Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) co obxectivo de axudar a emprendedores a sacar adiante os seus proxectos e ideas empresariais, ao amparo do Plan de Emprendemento no Sis...

Servizos:
5
Etapas:
2
Colaboracións:
1
Ourense
Ourense

Xunta de Galicia

logo-prox-especilistas-subv

Prox Consultores somos una consultora especializada en emprendimiento, tanto en servicios de consultoría para la puesta en marcha del proyecto, planes de viabilidad y asesoramiento para la financiación del proyecto, incluyendo la gestión de las ayudas publicas disponibles para la empresa.

Servizos:
6
Etapas:
4
Sectores:
18
Colaboracións:
7
Vigo
Pontevedra
AJE, AEMOS, Camara de Comercio de Pontevedra, Vilagarcia de Arousa e Vigo, Camara de Comercio de A Coruña, Concello de Porriño, Via Galicia 2024 (CZFV)...
Logo Monte Neme

Este centro educativo pertence á Rede de Aulas de Emprendemento destinadas ao desenvolvemento de actividades de emprendemento nos centros educativos públicos que imparten ensinanzas de grado medio ou superior de formación profesional. O obxectivo destas é canalizar as iniciativas emprendedoras do...

Servizos:
3
Etapas:
1
Colaboracións:
1
Carballo
A Coruña

Xunta de Galicia

terrascompostela_logo_basico4

A Asociacion Terras de Compostela ´eunha entidade colaboradora da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural na xestión da Medida Leader Galicia, cofinanciada polo fondo FEADER. A Asociación ten como ámbito de actuación os Concellos de: Ames, A Baña, Boqueixón, Brión, Negreira, Santa Comba, Santiag...

Servizos:
5
Etapas:
3
Sectores:
1
Vedra
A Coruña
logo-cedep-1

O Centro de Emprendemento, Dinamización Empresarial e Espazo de Coworking do Concello de Ponteareas é unha entidade, organización e espazo dedicado a fomentar e a apoiar o desenvolvemento e o crecemento de empresas e emprendedores para o fortalecemento do tecido económico e social de Ponteareas e...

Servizos:
7
Etapas:
4
Sectores:
15
Ponteareas
Pontevedra
logo-02

EMPRESARIAS GALICIA es una asociación sin ánimo de lucro, que lleva a cabo acciones que nos enseñen a trabajar desde la colaboración estableciendo redes de apoyo que nos permitan continuar creciendo, visibilizando nuestras dificultades, pero también promocionando y generando oportunidades de mejo...

Servizos:
4
Etapas:
1
Sectores:
7
Vigo
Pontevedra
logo-woman-emprende

Programa de apoio ao emprendemento das mulleres. Ferramentas para aplicar a perspectiva de xénero en toda actividade de apoio ao emprendemento: as persoas no centro das iniciativas empresariais. Creación de empresas de base científica promovidas por mulleres.

Servizos:
6
Etapas:
4
Sectores:
10
Colaboracións:
1
Santiago de Compostela
A Coruña
Xunta de Galicia: Consellería de Promoción do Emprego Secretaría Xeral de Universidades Igualdade --> Titorizamos as axudas Emega Concello de Santiago e Lugo: feiras das Emprendedoras Ministerio de Igualdad: Instituto de las Mujeres --> Innovatia 8.3

Emprendendo xuntos

O Mapa reúne as entidades de apoio ao emprendemento en Galicia e dá a coñecer os servizos que ofrecen as persoas emprendedoras e a sociedade en xeral
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio